Výhercovia súťaže Poznáme Slovensko a MECOM

Pátrali ste, hľadali, študovali mapu Slovenska a nás potešilo veľké množstvo správnych odpovedí.

Zo všetkých sme vyžrebovali troch výhercov:

1. Lenka Svobodová

2. Marta Mosnárová

3. Eva Varaďová

 

Blahoželáme a výherkyniam zasielame sľúbené výhry!